Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

1. SDATA – to marka firmy Martel z siedzibą przy ul. Kościuszki 24b, 55-330 Miękinia, NIP: 899-217-96-14; jednostka świadcząca usługi drogą elektroniczną.

 

2. Dane osobowe klientów Sdata będą przetwarzane przez Martel Marek Konstantynowicz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), a także z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO (stosowane wraz z nowymi przepisami krajowymi od 25.05.2018 r.).

 

3. Administratorem danych osobowych klientów jest Martel – Marek Konstantynowicz z siedzibą przy ul. Kościuszki 24b, 55-330 Miękinia, NIP: 899-217-96-14, REGON: 931914908, zwany w dalszej części Polityki Prywatności jako Sdata.

 

4. Użytkownikiem Sdata jest każda osoba, klient, który zdecydował się na zakup usługi świadczonej przez Sdata.

 

5. Serwis Sdata poważnie traktuje prywatność swoich Klientów oraz ich powierzonych danych. Szanując klienta i jego prawo do prywatności nigdy nie robimy wglądu w powierzone nam dane. Zawsze pracujemy na nich tylko w zakresie niezbędnym do realizacji usługi czyli np. ich przechowywania, backupowania czy świadczenia poprzez usługę poczty czy strony WWW.

 

6. Celem przetwarzania i wykorzystania danych przez Sdata jest:

a) umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług i ich realizacji przez Sdata, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym obsługa zgłoszeń mailowych oraz analiza statystyczna prowadzona przez Sdata;

b) realizacja wysyłki newslettera tylko w celach marketingowych dla Sdata przy czym Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z opcji otrzymywania tego typu wiadomości;

 

7. Sdata ma prawo do przekazywania danych swoich Użytkowników w sytuacjach, kiedy będzie to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem oraz realizacji zobowiązań ciążących na Sdata. Sdata będzie w takiej sytuacji przekazywać dane osobowe:

a) osobom upoważnionym przez Sdata do obsługi Użytkownika i realizacji dla niego usług;

b) organom publicznym, które na mocy prawa mogą żądać od Sdata wydania danych osobowych Użytkownika;

c) bankom i jednostkom realizującym w przyszłości płatności online dla Sdata.

 

8. Dane Użytkowników będą przechowywane przez Sdata przez cały okres trwania umowy z Sdata i okres świadczenia przez Sdata usługi na rzecz Użytkownika Sdata.

Ponadto dane Użytkownika będą przechowywane przez Sdata ze względu na obowiązki księgowe i podatkowe przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

9. Sdata stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesami przetwarzania danych w celu ich ochrony. Przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

10. Prawa Użytkownika Sdata:

a) uzyskanie informacji, w jakim zakresie i w jaki sposób Sdata przetwarza dane Użytkownika

b) uzyskanie przez Użytkownika od Sdata kopii jego danych osobowych

c) edycja, kontrola i uzupełnianie danych oraz ich usunięcie

d) wycofanie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w każdym momencie,

e) w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że przetwarzane przez Sdata dane naruszają jego

prawa, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Sdata w celu wyjaśnienia,

f) Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO z

siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie przez Sdata danych osobowych narusza przepis o ochronie danych osobowych.

 

11. Ciasteczka „Cookies” (ang. cookies) to zbiór niewielkich informacji wysyłanych i zapisywanych na urządzeniu użytkownika. Używane są w celu dostosowania strony, panelu, usług oferowanych przez Sdata do preferencji użytkownika, gromadzenia danych statystycznych, utrzymywania sesji po zalogowaniu do panelu. Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:

– sesyjne (tymczasowe) – utrzymujące sesje użytkownika do rozmowy „livechatu” oraz do podtrzymywania sesji w czasie pracy użytkownika w panelu do czasu wylogowania,

– stałe – utrzymywane przez określony czas, który określony jest w pliku cookies.

Użytkownik w każdej chwili może ręcznie usunąć pliki cookies w swojej przeglądarce. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki, aby nie akceptowała ciasteczek lub informowała indywidualnie czy takie ciasteczko zaakceptować. Informacje jak tego dokonać dostępne są w opcji pomocy przeglądarki w sekcji ciasteczka „cookies”. Poziom zabezpieczeń i niestandardowych ustawień plików cookies może znacząco wpłynąć na działanie stron Sdataaż do całkowitego zablokowania ich funkcjonalności. Aby prawidłowo korzystać ze strony i usług Sdata wymagana jest akceptacja plików cookies.