Aktualności

news

10.09.2022 – Upgrade serwerów Dysku Online

Wykonaliśmy upgrade każdego serwera Dysku Online naszych klientów do najnowszej wersji 9. Nowa wersja to nowe funkcje Dysku oraz poprawki błędów.

Lista zmian Seafile w wersji 9 to:

  • Usprawnione wyszukiwanie użytkowników podczas udostępniania biblioteki
  • Usprawniony interfejs użytkownika dla tagów plików
  • Usprawniona szybkość SQL podczas kasowania bibliotek
  • Usprawniona szybkość listowania plików w koszu
  • Pokazywanie liczby udostępnionych użytkoników i grup podczas kasowania biblioteki
  • Poprawiona wydajność równoległej synchronizacji plików na serwerze co zwiększa wydajność dla dużej liczby plików w folderach.
  • Poprawione drobne błędy