Opinie o Dysku Online

W naszym serwisie usługę Dysku Online realizujemy na systemie hostingu plików Seafile. Składa się on z serwera oraz instalowanych na komputerach klienta programów (klientów), które łączą się z tym serwerem i przesyłają pliki.

Poniżej zamieszczamy opinie użytkowników, którzy również korzystają z Seafile i którzy zamieścili opinie o tym rozwiązaniu.

g2

Serwis G2.com jest serwisem służącym tylko do wyrażania opinii na temat przeróżnego oprogramowania. I właśnie na poniższej stronie możemy przeczytać bezpośrednio o opiniach na temat Seafile: https://www.g2.com/products/seafile/reviews

 

2019, Carmen R
(PL) Seafile to niezawodna platforma do przechowywania w chmurze, jest łatwa w użyciu, umożliwia organizowanie plików według folderów, ma dobrą pojemność. Seafile automatycznie synchronizuje pliki, jest doskonałą platformą ułatwiającą pracę zespołową, ponieważ umożliwia udostępnianie plików.
Seafile is a reliable cloud storage platform, it is easy to use, allows files to be organized by folders, has good storage capacity.
Seafile synchronizes files automatically, it is an excellent platform that facilitates teamwork because it allows file sharing.
 
2019, Gonzalo N
(PL) SeaFile to bardzo łatwa w obsłudze platforma. Podoba mi się, ponieważ pozwala mi zapisywać pliki w chmurze, tworzyć foldery, aby były lepiej zorganizowane. Mogę udostępniać pliki, co jest doskonałe na poziomie pracy, ponieważ udostępniam informacje współpracownikom.
SeaFile is a very easy to use platform. I like it because it allows me to save my files in the Cloud, create folders to keep them more organized.
I can share files which is excellent at work level because I share information with coworkers.
 
2019, User in Accounting
(PL) Seafile znacznie szybszy niż owncloud i bardzo przyjazny dla użytkownika
Seafile much faster than owncloud and very user-friendly
 
2019, Yaribeth M
(PL) Seafile podoba mi się ponieważ jest to bardzo przydatna platforma, pozwala w prosty sposób wgrywać pliki do chmury, możemy wgrywać różnego typu pliki np. Obrazy, audio, dokumenty, organizować je w folderze by mieć lepszą ich kolejność .
I like Seafile because it is a very useful platform, it allows uploading files to the cloud in a simple way, we can upload various types of files such as images, audios, documents, organize them in a folder to have a better order of them.
 
2019, Ankit S
(PL) Interfejs użytkownika do udostępniania plików jest imponujący. Jest to dobre oprogramowanie dla przedsiębiorstw, które jest skalowalne i solidne.
The user interface for file sharing is quite impressive. It is a good enterprise-level software that is scalable and robust.
 
2019, Paulo B
(PL) Przechowywanie w chmurze, które pozwala na to, aby moje dane były zawsze dostępne z dowolnego miejsca, wszystkie przechowywane lokalnie, ma fantastyczną wydajność w synchronizacji plików.
Cloud storage that allows my data to always be available from anywhere all stored locally, has fantastic performance in file synchronization.
Reddit_logo1

Reddit.com to jedno z najpopularniejszych i największych forów w zagranicznym internecie. Posiada ponad 300 milionów zarejestrowanych użytkowników i ponad 130 tys. forów.

W jednym z forów IT autor pyta czy Seafile jest szybszy od Nextcloud i w ogóle czy lepiej go używać:

 
Oto odpowiedzi:

2019, wolfcry0
(PL) Seafile jest znacznie szybszy dla wielu małych plików, powiedziałbym co najmniej 10x.
Seafile is a massive amount faster for lots of small files, I would say at least 10x.
 
2019, ecureuil
(PL) Seafile używa własnego protokołu zakodowanego w C do synchronizacji plików i jest rzeczywiście o wiele szybszy
Seafile uses its own protocol coded in C to sync files and is indeed quite faster
 
2019, Dry_Soda
(PL) Seafile jest dużo, dużo szybszy i dużo, dużo stabilniejszy.
Seafile is much, much faster and much, much more stable.
  

2019, Sccar3

(PL) Obecnie używam Nextcloud na serwerze domowym i zauważyłem, że synchronizacja dużej liczby małych plików może być boleśnie powolna. Wydaje mi się, że Seafile radzi sobie z tym znacznie lepiej i rozważam też uruchomienie takiej instancji.

I currently use Nextcloud on a home server and have noticed that syncing large numbers of small files can be painfully slow. I’ve head that Seafile is much better with that and am considering running an instance of that too.

Reddit_logo1

W poniżyszm poście inny autor pyta o oprogramowanie właśnie do hostingu plików które umożliwi synchronizację i udostępnianie plików:

 
Oto odpowiedzi:
 
2020, redmormon
(PL) Możesz użyć Seafile. Jest niesamowity, szybki, stabilny, wieloplatformowy. Używam go od lat i pod względem niezawodności jest znacznie lepszy niż Nextcloud itp.

You can use Seafile. It is awesome, quick, stable, cross platform. I used it for years and it is much better than nextcloud etc in terms o reliability.

 

 

2020, Dr_Fu_Man_Chu

(PL) W pełni polecam SeaFile, powinno być dobre dla twojego przypadku. Przeszedłem lata temu z Owncloud na Seafile i nigdy tego nie żałowałem.

I fully recommend SeaFile, it should be good for your usecase. I switched years ago from Owncloud to Seafile and never regretted it.

 

 

2020, spelwomendge

(PL) Używam Seafile od około roku i myślę, że jest przeznaczony dokładnie do twojego przypadku użycia. W szczególności uważam, że zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami jest bardzo proste i elastyczne. Aplikacje klienckie mają fajne funkcje, jeśli chodzi o udostępnianie i kontrolowanie tego, co jest przechowywane lokalnie.

I have used Seafile for about a year and I think it is designed for exactly your use case. In particular I find the user and permissions management to be very straightforward and flexible. The client apps have nice features when it comes to sharing and controlling what is stored locally.

Jak widać zatem, mnóstwo użytkowników z całego świata poleca tą aplikację do hostingu plików, czy to do domowego użytku czy biznesowego, a nawet podkreślają, że jest lepsza od konkurencji jak Nextcloud czy Owncloud.

 

Te opinie jak i bardzo dobre wyniki naszych testów zdecydowały o wyborze przez nas właśnie tego systemu, na bazie którego zdecydowaliśmy się zaproponować polskim firmom naszą usługę.

Zapraszamy zatem i polecamy!