Instrukcja udostępniania plików i folderów

Pliki i foldery możemy udostępnić wewnętrznie użytkownikom z naszej firmy bądź też zewnętrznie dla innych osób.

Obie te czynności możemy wykonać jedynie z panelu www. 

Logujemy się zatem do niego na swój login i hasło i przechodzimy do folderu, w którym chcemy udostępnić katalog lub plik. Następnie na danym folderze czy pliku klikamy na małą ikonkę pokazaną na poniższym obrazku.

 

Wtedy otworzy nam się okno dialogowe (jak poniżej), do skonfigurowania udostępnienia.

 

 

Pozycje po lewej stronie okna mają następujące funkcje:

  • Share Link – służy do wygenerowania linku URL do publicznego dostępu do pliku czy folderu tylko do odczytu
  • Łącze przesyłania – służy do wygenerowania linku URL do publicznego dostępu do pliku czy folderu w trybie do odczytu oraz zapisu
  • Udostępnij użytkownikowi – służy do udostępnienia tego obiektu innemu użytkowniki w obrębie naszej firmy
  • Udostępnij grupie – służy do udostępnienia tego obiektu którejś z grup w obrębie naszej firmy