Instrukcja przenoszenie folderów i plików na Dysk Online

W Windowsie można wyróżnić dwa rodzaje folderów:

1. Foldery główne tzw. bilblioteki np: Moje Dokumenty, Moja Muzyka, Moje Obrazy itp.

2. Foldery zwykłe czy też pozostałe

Jak je rozpoznać ? Należy kliknąć prawym klawiszem myszy na folderze, otworzyć Właściwości i w zakładkach u góry sprawdzić czy jest zakładka Lokalizacja. Jeżeli jest – to jest to biblioteka (folder główny). Jeżeli nie ma – jest to zwykły folder.

 

 

Ad. 1 Przenoszenie folderu głównego na Dysk Online

Najlepszą metodą przenoszenia tego typu folderów jest następująca: 

 

Kliknij prawym na folder i wybierze zakładkę Lokalizacja a następnie kliknij przycisk Przenieś: 

 

 

Wyskoczy okno dialogowe do wskazania nowej lokalizacji dla tego folderu. Idź zatem do Dysku Online do My Libraries do folderu który chcesz i utwórz tam nowy folder o tej samej nazwie co przenoszony. Następnie go zaznacz i kliknij Wybierz.

 

 

Następnie wrócisz do poprzedniego okna i tu kliknij Ok

 

 

Tutaj Windows spyta się czy chcesz przenieść również pliki ze starej do nowej lokalizacji ? Kliknij że Tak.

 

I teraz rozpocznie się kopiowanie całego folderu. W prawym dolnym rogu ekrany ikona Seadrive będzię się kręcić dopóki nie skończy kopiowania. Po skończonym procesie należy zostawić źródłowy folder i wykasować samodzielnie jego zawartość. Przenoszenie lokalizacji bowiem tego nie robi.

Po tym etapie folder główny będzie przeniesiony na Dysk Online.

 

 

Ad. 2 Przenoszenie zwykłego folderu na Dysk Online

Tutaj sytuacja jest o wiele prostsza. Należy wykonać zwykłe Kopiuj-Wklej folderu, który chcemy przenieść na Dysk Online. Następnie gdy operacja skończy się pomyślnie usuwamy folder źródłowy. To wszystko.